Κυριακή, 8 Μαΐου 2016

Υπάρχει και ουράνιο στα Πετρωτά Τριγώνου Ορεστιάδας!

Υπάρχει και ουράνιο στα Πετρωτά Τριγώνου Ορεστιάδας!

Εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες μας περί ύπαρξης ουρανίου στα Πετρωτά Τριγώνου Ορεστιάδας,τότε θα έχουμε μια συγκλονιστική είδηση για την περιοχή!Υπό το φως αυτών των εξελίξεων το τοπικό πολιτικό προσωπικό οφείλει να διεκδικήσει ένα σοβαρό σχέδιο αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου.Είναι το λιγότερο που θα πρέπει να κάνουν για τον τόπο.Το θέμα πρέπει να συζητηθεί σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.Επειδή τα συμφέροντα είναι πάρα πολλά και δεν υπάρχει σωστή πληροφόρηση,καλό θα ήταν να εξεταστεί η ανάληψη πρωτοβουλίας για την εκπόνηση μελέτης για τον ορυκτό πλούτο στο δάσος των Πετρωτών Τριγώνου Ορεστιάδας.Ο Δήμος Ορεστιάδας θα μπορούσε να προχωρήσει στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης τόσο με τον Τομέα Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) όσο και με την Επιτροπή Οικονομικής Γεωλογίας-Ορυκτολογίας και Γεωχημείας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας με τη δέσμευση της παρουσίασης των αποτελεσμάτων των επιστημονικών ερευνών σε ειδική ημερίδα ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει ουσιαστική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας για τις δυνατότητες και προοπτικές αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου των Πετρωτών και όλου του Δήμου Ορεστιάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου