Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016

Ερρίκος Σλήμαν,ο περίφημος φιλέλληνας Γερμανός αρχαιολόγος που ανέσκαψε και ανέστησε την Τροία και τις Μυκήνες-Αρχαιολογικό Μουσείο Αθήνας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου